Blogger Template by Blogspot Templates

ANTROPOSOFIE ŞI ROSICRUCIANISM EVANGHELIA LUI IOAN

14 conferinţe ţinute la Kassel între 16 şi 29 iunie 1907
8 conferinţe ţinute la Basel între 16 şi 25 noiembrie 1907

Traducere din limba franceză de Nicolae I. Crăciun
Confruntare cu ediţia germană de Petre Papacostea

Traducerea s-a făcut după
Éditions Anthroposophiques Romandes, 1990
CONNAISSANCE DU CHRIST
Antroposophie et Rosicrucianisme
L'Évangile de Saint Jean
GA Nr. 100

Titlul ediţiei germane: MENSCHHEITSENTWICKLUNG UND CHRISTUS-ERKENNTNIS
Theosophie und Rosenkreutzertum
Das Johannes-Evanghelium
© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 1999

Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

ANTROPOSOFIE ŞI ROSICRUCIANISM
Conferinţa IKassel, 16 iunie 1907 ― Caracterul epocii actuale şi teosofia. Declinul religiei. Richard Wagner şi lumea miturilor. Reincarnarea, o învăţatură druidică. Originea legendelor şi miturilor. Astronomia egipteanâ. Materialismul tehnic şi industrial, o necesitate a evoluţiei. Christian Rosenkreutz, fondatorul unei noi civilizaţii spirituale. Sfântul Pavel şi Dionisie Areopagitul. Concordanţa dintre creştinism şi rosicrucianism. O vorbă a lui Fichte. Du Bois-Reymoud şi limitele cunoaşterii sale. Caracterul ştiinţei spiritului. Cunoaşterea spiritului şi logica. Teosofie şi viaţă practică.

Conferinţa a II-aKassel, 17 iunie 1907 ― Maxime ale lui Paracelsus şi Goethe. Natura omului, corpul fizic şi lumea minerală. Devachanul superior. Caracterul negativ al substanţialităţii corpului eteric. Bisexualitatea la om. Conştienţa plantei. Înţelepciunea corpului eteric, femurul. Senzaţia ca esenţă a corpului astral. Corpul astral în timpul somnului. Armonia sferelor la Pitagora şi la Goethe. Citate extrase din Faust. Constituţia cvadruplă a omului.

Conferinţa a III-a ―  Kassel, 18 iunie 1907 ―  Natura Eului. Diferenţa dintre oamenii foarte evoluaţi şi cei mai puţin evoluaţi. Sfântul Francisc din Assisi. Transformarea corpului astral în Manas, a corpului eteric în Budhi şi a corpului fizic în Atma. Omul, o fiinţă septuplă. Viaţa după moarte. Viziunea panoramică a existenţei trecute. Lepădarea corpului astral. Karmaloca. Părăsirea a trei cadavre. Natura spiritismului. Pătrunderea în lumea spirituală.

Conferinţa a IV-aKassel, 19 iunie 1907 ― Conceptul de „lume“. Lumea astrală, o lume de visuri simbolice; exemple. Imaginea în oglindă, caracteristică a lumii astrale. Inversiunea timpului. Vieţuirea inversă a întregii existenţe. Lumea arhetipurilor sau „regiunea continentală“. „Tat tvam asi“. „Oceanul“, regiune a vieţii fluctuante. „Regiunea aeriană“, ca mişcare atmosferică de sentimente, de dorinţe etc., până la armonia sferelor. Regiunea a patra a lumii spirituale, cea a tuturor forţelor creatoare. Cele trei regiuni superioare ale lumii spirituale. Cronica Akasha. Eliberarea omului şi limpezirea sentimentelor sale în aceste regiuni.

Conferinţa a V-aKassel, 20 iunie 1907 ― Aptitudinea scrierii. Memoria muzicală a lui Mozart. Francesco Redi şi generaţia spontanee. Traversarea Devachanului de către om. Formarea organelor. Despre educaţie. Rahitismul, tratarea sa adecvată şi inadecvată. Alte probleme pedagogice. Urmarea descrierii Devachanului. Cartea, „mimica gândirii“. Intervenţia morţilor în transformarea Pământului. Chamisso: Peter Schlemhil. Teosofia ca înţelegere a lumii vizibile.

Conferinţa a VI-aKassel, 21 iunie 1907 ― Coborârea omului spre o nouă existenţă terestră. Aptitudini karmice şi ereditare. Creşterea şi „îmbucătăţirea“ în viaţa de după moarte. Coborârea spre o nouă incarnare. Îmbrăcarea noului corp astral. Rolul sufletelor popoarelor în inserarea corpului eteric. Fritz Mauthner şi lucrarea sa Contribuţie la o critică a limbajului. Relaţia dintre facultăţile ereditare şi karmice; cazul familiilor Bach şi Bernoulli. Despre iubirea maternă. Despre cuplul parental. Cazul a cinci judecători ai unui tribunal secret, pentru înţelegerea forţelor de atracţie dintre oameni. Înnobilarea omului prin incarnări succesive. Interpretare esoterică a rugăciunii Tatăl Nostru. Obiecţii împotriva interpretării; respingerea ei.

Conferinţa a VII-aKassel, 22 iunie 1907 ― Legea karmei. Exemple de acţiune a legii karmei. Legea karmei şi începutul Vechiului Testament. Legea karmei ca soluţie a enigmelor existenţei. Vieţuirile astrale determină constituţia corpului eteric, iar calităţile eterice pe aceea a corpului fizic. Acţiunile exterioare devin destin în existenţa următoare. Concepţia materialistă privind raportul cauză-efect şi respingerea ei. Despre plâns. Cauza leprei. Influenţa hunilor asupra populaţiei europene constituie cauza apariţiei leprei. Influenţa nefastă a materialismului, în particular, asupra vieţii religioase. Apariţia bolilor mintale. Concepţie eronată privind karma şi respingerea acesteia. Concordanţa dintre moartea mântuitoare a lui Hristos şi legea karmică. Alte exemple ale efectelor karmice. Maxima lui Fabre d'Olivet privind păcatul împotriva Duhului Sfânt.

Conferinţa a VIII-aKassel, 23 iunie 1907 ― Incarnarea precedentă a omenirii actuale. Problema egalităţii dintre oameni. Mersul Soarelui prin Zodiac, reflectarea sa în epocile de civilizaţie. Durata şi felul incarnărilor omeneşti. Vedere retrospectivă după moarte şi privire spre viitor înainte de naştere. Idioţia, urmare posibilă a privirii spre viitor. Caracterizarea elementelor constitutive ale entităţii. Observarea omului aflat în centrul evoluţiei. Natura vechii Luni, a vechiului Soare şi a vechiului Saturn. Reflectarea lor în numele zilelor săptămânii. Relaţia elementelor constitutive ale omului cu stadiile de dezvoltăre ale Pământului.

Conferinţa a IX-aKassel, 24 iunie 1907 ― Omul, fiinţa cea mai perfectă. Schiţa organelor de simţ, ca organe fizice, pe vechiul Saturn, Cronos şi Rhea. Omul perioadei Saturn. Entităţi bune şi entităţi rele. Vechiul Soare, regnul oamenilor-plante şi regnul mineral. Mireasma vechiului Soare şi opusul său, retardaţii vechiului Saturn. Spiritele focului şi reprezentantul lor: Hristos. Cale solară şi cale lunară. Vechea Lună şi inserarea corpului astral. Formarea sistemului nervos şi natura animală. Substanţialitatea vechii Luni. Aerul aprins. Vâscul. Mitul lui Baldur şi Loki. Spiritele clarobscurului sau îngerii. Efectele Lunii şi Soarelui asupra Oamenilor-animale (reproducerea). Stări generale ale vieţii pe vechea Lună.

Conferinţa a X-aKassel, 25 iunie 1907 ― Transformarea vechii Luni în Pământul nostru actual. Repetarea stărilor saturniene, solare şi lunare. Desprinderea Soarelui şi a Lunii. Mărturii stiinţifice privind începuturile Pământului. Huxley si alţii. Maimuţa, ca om decăzut. Memoria atlanteenilor. Niflheim. Clarvederea la atlanteeni, temeiul ei: consangvinitatea. Originea miturilor şi legendelor. Apariţia curcubeului. Richard Wagner şi opera sa Aurul Rinului. Caracteristici generale ale Atlantidei. Vechea Lemurie.

Conferinţa a XI-aKassel, 26 iunie 1907 ― Starea Pământului după desprinderea Lunii. Două feluri de plante. Naşterea mineralului din vegetal. Gnaisul. Epifiza. Relaţia dintre sufletul veşnic şi corp. Geneza respiraţiei pulmonate şi a sângelui. Maxima lui Paracelsus. Traversarea Pământului de către Marte. Formarea laringelui şi a oaselor. Atlantida. Indienii. Caracteristici generale ale erei atlanteene. Descrierea epocii culturale postatlanteene. Creştinismul şi viitorul. Influenţa sufletului asupra corpului. Noţiunea teosofică a mântuirii.

Conferinţa a XII-aKassel, 27 iunie 1907 ― Separarea sexelor. Endo- şi exogamia. Poetul Anzengruber. Natura endogamiei. Memoria congenitală în epoca patriarhală. Iubirea primordială şi vieţuirea sângelui. Iubirea individuală, spirituală a viitorului. Creştinismul, realitate mistică. Aforismul lui Augustin. Descrierea vechii iniţieri. Legătura sa cu entitatea lui Hristos. Richard Wagner şi taina sângelui. Jertfa de sânge a lui Hristos. Unicitatea creştinismului. Replică pentru Strauss, Drews şi alţii. Transformarea Pământului prin Misteriul de pe Golgota. Natura şi textul Evangheliei lui Ioau. Primele cinci trepte ale iniţierii creştine. Catrenul lui Goethe în legătură cu Soarele şi ochiul. Organul de percepţie at lui Hristos.

Conferinţa a XIII-aKassel, 28 iunie 1907 ― Previziune şi predestinare. Dionisie Areopagitul şi învăţătura despre Cuvânt. Laringele, viitor organ de reproducere. Cristian Rosenkreutz şi şcoala sa. Primele trei trepte a1e iniţierii. Prima treaptă: studiul. Calculatoarele. Referire la Filosofia libertăţii. Treapta a doua: imaginatia. Goethe şi spiritul Pământului. Picătura de rouă. Învăţătura despre Graal. Omul - o plantă inversată. Laringele, organ al viitorului. Cântecul pentru copii „Zboară cărăbuşule, zboară“, fabula berzei, pupa fluturelui. Treapta a treia de iniţiere: însuşirea scrierii oculte. Procesul evolutiv. Corespondenţă între Zodiac şi civilizaţii.

Conferinţa a XIV-aKassel, 29 iunie 1907 ― Treapta a patra a iniţierii: pregătirea pietrei filosofale. Divulgarea secretelor rosicrucianismului. Complementaritate între procesul respirator la om şi plantă. Legenda de Aur şi explicaţia ei. Arborele vieţii şi arborele cunoaşterii. Exerciţii pentru obţinerea pietrei filosofale. Chinezii, un popor atlantean în declin. Legenda evreului rătăcitor, Ahasverus. Treapta a cincea a iniţierii: corespondenţa dintre microcosmos şi macrocosmos. Unirea corpului eteric cu corpul fizic în era postatlanteană. A şasea treaptă a iniţierii: afundarea în macrocosmos. Iubirea omului pentru toate creaturile. Treapta a şaptea a iniţierii. Caracterul învăţăturii oculte. Controlul gândurilor şi pozivitatea. Éduard von Hartmann, controversa sa cu contemporanii. Invenţia timbrului poştal. Obiecţii la crearea drumului de fier. Ştiinţa spiritului ca fapt al existenţei.

Traducere: Petru Moga
Editura: Humanitas, Bucureşti, 1993, Nr. pagini: 176
ISBN 973-28-0259-6

Link pentru download

Traducere de ADRIANA ONOFREI şi ADRIAN ILIESCU

Cartea reuneşte patru cicluri de conferinţe ţinute de Rudolf Steiner în anii 1912–1914:
CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN (Christus und die Menschliche Seele) (GA 155), traducere din franceză: Adriana Onofrei;
confruntare cu originalul german: Adrian Iliescu
DESPRE SENSUL VIEŢII (Über den Sinn des Lebens) (GA 155), traducere din limba franceză: Adriana Onofrei;
confruntare cu originalul german: Adrian Iliescu
MORALA ANTROPOSOFICĂ (Theosophische Moral) (GA 155), traducere din germană de Adrian Iliescu
ANTROPOSOFIE ŞI CREŞTINISM (Antroposophie und Christentum) (GA 155), traducere din germană de Adrian Iliescu

©2005 Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2006

COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică
Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Coperta: SILVIU IORDACHE
Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector II, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
ISBN 973-637-091-7
Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN
Conferinţa INorrköping, 12 iulie 1914

Conferinţa a II-aNorrköping, 14 iulie 1914

Conferinţa a III-aNorrköping, 15 iulie 1914

Conferinţa a IV-aNorrköping, 16 iulie 1914

DESPRE SENSUL VIEŢII
Conferinţa ICopenhaga, 23 mai 1912 

Conferinţa a II-aCopenhaga, 24 mai 1912

MORALA ANTROPOSOFICĂ

Conferinţa INorrköping, 28 mai 1912

Conferinţa a II-aNorrköping, 29 mai 1912

Conferinţa a III-aNorrköping, 30 mai 1912
ANTROPOSOFIE ŞI CREŞTINISM
Conferinţa I Norrköping, 13 iulie 1914

Ciclu de cinci conferinţe ţinute la Köln între 28 decembrie 1912 şi 1 ianuarie 1913. Traducere din limba germană de Diana Sălăjanu.
Titlul original : Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe.
Nr.curent în bibliografia generală GA 142
Traducerea s-a făcut după ediţia germană, 1982,
Rudolf Steiner Verlag, Nachlassverwaltung, Dornach/Schweiz
© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC București 1998

COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică
Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: MIHAELA BRAŞOVEANU
Concepţia grafică a copertei: VENIAMIN & VENIAMIN
Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector 2, București
Tel.: 021 323 20 57
ISBN 973-9243-70-3

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

Conferinţa IKöln, 28 decembrie 1912 — Cele trei milenii care poartă amprenta antichităţii greceşti. Întâlnirea Occidentului cu înţelepciunea orientală în secolul al XIX-lea. Un cuvânt rostit de Wilhem von Humbold referitor la aceasta. Contopirea a trei curente spirituale în Bhagavad-Gita: Veda, Samkhya, Yoga; forma reînnoită a acestor curente în ştiinţa spirituală modernă; metamorfozarea lor vie prin creştinism şi prin apostolul Pavel

Conferinţa a II-aKöln, 29 decembrie 1912 — Bazele gnoseologice ale poemului Bhagavad-Gita. Sistemul Samkhya; purusha, cele trei gune, ecourile lor în filosofia lui Aristotel şi reeditarea lor în teoria goetheană a culorilor. Misiunea curentului Yoga; redobândirea spiritualităţii pierdute, prin exerciţii de reculegere evlavioasă. Bhagavad-Gita ca poem şi învăţătură a unei perioade de trecere.

Conferinţa a III-aKöln, 30 decembrie 1912 — Influenţa concepţiilor despre lume şi viaţă asupra sufletului şi destinului uman. Sublimul impersonal al poemului Bhagavad-Gita; angajament personal în epistolele lui Pavel. Natura lui Krishna şi a învăţăturii sale. Cântul 11 din Bhagavad-Gita.

Conferinţa a IV-aKöln, 31 decembrie 1912 — Bhagavad-Gita – rodul unor evoluţii trecute, epistolele lui Pavel – germene al unor evoluţii viitoare. Trecerea de la o epocă la alta, caracterizată prin falpta lui Krishna: despărţirea de clarvederea bazată pe legliturile de sânge. Trecerea la o treaptă superioarâ a evoluţiei prin Impulsul hristic: intervenţia din interior a elementului sufletesc şi confruntarea cu Lucifer şi Ahriman.

Conferinţa a V-aKöln, 1 ianuarie 1913 — Krishna se adresează omului individual, Impulsul hristic se adresează omenirii întregi. Unele spuse ale apostolului Pavel referitoare la conlucrarea dintre diferitele daruri spirituale în cadrul comunităţii şi iubire. Filosofia indiană întoarce spatele mayei. Creştinismul caută spiritualitatea lumii, pe care o consideră o operă a zeilor. Fiinţa şi fapta lui Hristos; Krishna ca reflex al luminii sale. Calea spre împăcarea omului cu lumea, prin autocunoaştere şi autoeducaţie.

Din „Cuvântul înainte“ la prima ediţie (Marie Steiner)

Observaţii şi noteCiclu de douăsprezece conferinţe, precedat de o conferinţă publică introductivă, ţinut la Nürnberg între 18 şi 30 iunie 1908
Traducere şi note: Victor Oprescu
Titlul original : Die Apokalipse des Johannes
Nr.curent în bibliografia generală GA 104

Traducerea s-a făcut după textul german, ediţia 1990, Rudolf Steiner Verlag, Dornach – Elveţia şi apare sub îngrijirea Societăţii Antroposofice

© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2000

Control științific: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN
Coperta reproduce: Jan van Eyck, Judecata de Apoi
ISBN 973-97391-1-3

Cuvânt introductiv al Mariei Steiner la ediţia din 1945

Conferinţa publică introductivăNürnberg, 17 iunie 1908 — Ştiinţa spirituală, Evangheliile şi viitorul omenirii
Conferinţa I Nürnberg, 18 iunie 1908 — Apocalipsa ca document de iniţiere creştină
Conferinţa a II-aNürnberg, 19 iunie 1908 — Esenţa iniţierii. Prima şi a doua Pecete
Conferinţa a III-aNürnberg, 20 iunie 1908 — Scrisorile către cele şapte biserici
Conferinţa a IV-aNürnberg, 21 iunie 1908 — Cele şapte Peceti şi desfacerea lor
Conferinţa a V-aNürnberg, 22 iunie 1908 — Evoluţia omului in legatură cu evoluţia cosmica a Pămantului. Cei douăzeci şi patru de Bătrâni şi Marea de cristal
Conferinţa a VI-aNürnberg, 23 iunie, 1908 — Omul în perioada lemuriană şi în cea atlanteană. Misterul de pe Golgota
Conferinţa a VII-aNürnberg, 24 iunie, 1908 — Formarea personalităţii conştiente. Coborârea în Abis. Rasa celor buni şi rasa celor răi
Conferinţa a VIII-aNürnberg, 25 iunie, 1908 — Evoluţia viitoare a omenirii. Epocile de cultură ale perioadelor celor şapte peceţi şi ale celor şapte trâmbiţe
Conferinţa a IX-aNürnberg, 26 iunie, 1908 — Tranziţia către Pământul spiritualizat. Femeia îmbrăcată cu Soarele. Fiara cu şapte capete şi zece coarne
Conferinţa a X-aNürnberg, 27 iunie, 1908 — Cursul evoluţiei prin cele şapte stări de conştienţă, cele şapte stări de viaţă şi cele şapte stări de formă. Vărsarea Cupelor Mâniei
Conferinţa a XI-aNürnberg, 29 iunie, 1908 — Numărul 666, Sorat, Demonul solar. Căderea Babilonului şi nunta Mielului. Noul Ierusalim. Mihael înfrânge balaurul
Conferinţa a XII-aNürnberg, 30 iunie, 1908 — Prima şi a doua moarte. Noul Cer şi noul Pământ. Originea Apocalipsei
Anexă — Semnele şi evoluţia celor trei logoï în omenire


Franz Bardon este un personaj misterios care a lasat in urma sa o viata invaluita in mister. Este unul din putinii maestrii care a lasat in urma sa un manual practic despre hermetism si magie. Se spune ca Bardon avea puteri extraordinare si de multe ori numele sau a fost asociat cu cel al lui Saint Germain. Franz Bardon s-a nascut pe data de 9 decembrie 1909 in Opava-Cehoslovacia si a murit pe 10 iulie 1958. Este un initiat al stiintelor initiatice: astrologie, numerologie, radiestezie, magnetism, kabala, magie, hermetism si multe altele.In timpul vietii, atunci cand avea ocazia, vorbea despre hermetism si puterile mentale pe care le are orice om, dar in stare latenta. Tinea demonstratii de multe ori facand apel la propriile puteri psihice, lucru care ii amutea pe cei din sala.Se spune ca avea capacitatea de a hipnotiza o sala intreaga. Avea o stiinta extraordinara asupra magnetismului si asupra manipularii acestuia. Ucenicii sai spun ca Bardon avea acces la sursa de informatie Akasa, dovada fiind si desenul pe care la facut cu chipul lui Hermes Tristmegistul.

Franz Bardon a scris in ultima parte a vietii sale o carte extraordinara care indruma nestiutorul pe calea hermetismului, cartea se numeste “ Initiere in Hermetism”. Pentru a intelege foarte bine fiecare element despre care Franz Bardon vorbeste este indicata citirea cartii in intregime.

Link pentru download

Book of Shadows

A compilation of magickal work and rituals from all over the wold

Link pentru download

Postări mai vechi