Blogger Template by Blogspot Templates

Rudolf Steiner - Evanghelia dupa Ioan

Ciclu de douăsprezece conferinţe, precedat de o conferinţă publică introductivă, ţinut la Nürnberg între 18 şi 30 iunie 1908
Traducere şi note: Victor Oprescu
Titlul original : Die Apokalipse des Johannes
Nr.curent în bibliografia generală GA 104

Traducerea s-a făcut după textul german, ediţia 1990, Rudolf Steiner Verlag, Dornach – Elveţia şi apare sub îngrijirea Societăţii Antroposofice

© Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2000

Control științific: Dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN
Coperta reproduce: Jan van Eyck, Judecata de Apoi
ISBN 973-97391-1-3

Cuvânt introductiv al Mariei Steiner la ediţia din 1945

Conferinţa publică introductivăNürnberg, 17 iunie 1908 — Ştiinţa spirituală, Evangheliile şi viitorul omenirii
Conferinţa I Nürnberg, 18 iunie 1908 — Apocalipsa ca document de iniţiere creştină
Conferinţa a II-aNürnberg, 19 iunie 1908 — Esenţa iniţierii. Prima şi a doua Pecete
Conferinţa a III-aNürnberg, 20 iunie 1908 — Scrisorile către cele şapte biserici
Conferinţa a IV-aNürnberg, 21 iunie 1908 — Cele şapte Peceti şi desfacerea lor
Conferinţa a V-aNürnberg, 22 iunie 1908 — Evoluţia omului in legatură cu evoluţia cosmica a Pămantului. Cei douăzeci şi patru de Bătrâni şi Marea de cristal
Conferinţa a VI-aNürnberg, 23 iunie, 1908 — Omul în perioada lemuriană şi în cea atlanteană. Misterul de pe Golgota
Conferinţa a VII-aNürnberg, 24 iunie, 1908 — Formarea personalităţii conştiente. Coborârea în Abis. Rasa celor buni şi rasa celor răi
Conferinţa a VIII-aNürnberg, 25 iunie, 1908 — Evoluţia viitoare a omenirii. Epocile de cultură ale perioadelor celor şapte peceţi şi ale celor şapte trâmbiţe
Conferinţa a IX-aNürnberg, 26 iunie, 1908 — Tranziţia către Pământul spiritualizat. Femeia îmbrăcată cu Soarele. Fiara cu şapte capete şi zece coarne
Conferinţa a X-aNürnberg, 27 iunie, 1908 — Cursul evoluţiei prin cele şapte stări de conştienţă, cele şapte stări de viaţă şi cele şapte stări de formă. Vărsarea Cupelor Mâniei
Conferinţa a XI-aNürnberg, 29 iunie, 1908 — Numărul 666, Sorat, Demonul solar. Căderea Babilonului şi nunta Mielului. Noul Ierusalim. Mihael înfrânge balaurul
Conferinţa a XII-aNürnberg, 30 iunie, 1908 — Prima şi a doua moarte. Noul Cer şi noul Pământ. Originea Apocalipsei
Anexă — Semnele şi evoluţia celor trei logoï în omenire

0 comentarii:

Postare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire