Blogger Template by Blogspot Templates

Rudolf Steiner - CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN

Traducere de ADRIANA ONOFREI şi ADRIAN ILIESCU

Cartea reuneşte patru cicluri de conferinţe ţinute de Rudolf Steiner în anii 1912–1914:
CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN (Christus und die Menschliche Seele) (GA 155), traducere din franceză: Adriana Onofrei;
confruntare cu originalul german: Adrian Iliescu
DESPRE SENSUL VIEŢII (Über den Sinn des Lebens) (GA 155), traducere din limba franceză: Adriana Onofrei;
confruntare cu originalul german: Adrian Iliescu
MORALA ANTROPOSOFICĂ (Theosophische Moral) (GA 155), traducere din germană de Adrian Iliescu
ANTROPOSOFIE ŞI CREŞTINISM (Antroposophie und Christentum) (GA 155), traducere din germană de Adrian Iliescu

©2005 Toate drepturile pentru traducerea în limba română sunt rezervate
Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC
București 2006

COLECȚIA INIȚIERI
Seria Biblioteca antroposofică
Coordonatorul colecției: biolog dr. PETRE PAPACOSTEA
Redactor: MARIA STANCIU
Tehnoredactor: LILIANA KIPPER
Coperta: SILVIU IORDACHE
Societatea antroposofică din România
Strada Vișinilor nr. 17, sector II, București
Tel.: 021 323 20 57
www.antroposofie.ro
email: romantrop@yahoo.com
ISBN 973-637-091-7
Treptele adevărului (biolog dr. Petre Papacostea)

În legătură cu publicarea conferinţelor lui Rudolf Steiner

CHRISTOS ŞI SUFLETUL UMAN
Conferinţa INorrköping, 12 iulie 1914

Conferinţa a II-aNorrköping, 14 iulie 1914

Conferinţa a III-aNorrköping, 15 iulie 1914

Conferinţa a IV-aNorrköping, 16 iulie 1914

DESPRE SENSUL VIEŢII
Conferinţa ICopenhaga, 23 mai 1912 

Conferinţa a II-aCopenhaga, 24 mai 1912

MORALA ANTROPOSOFICĂ

Conferinţa INorrköping, 28 mai 1912

Conferinţa a II-aNorrköping, 29 mai 1912

Conferinţa a III-aNorrköping, 30 mai 1912
ANTROPOSOFIE ŞI CREŞTINISM
Conferinţa I Norrköping, 13 iulie 1914

0 comentarii:

Postare mai nouă Postare mai veche Pagina de pornire